Gwarancja

Zasady i warunki gwarancyjne

Produkty National Geographic oraz Saxoline wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. W przypadku potrzeby złożenia reklamacji należy w okresie gwarancyjnym skontaktować się ze sprzedawcą w celu bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Producent JJ&C udziela gwarancji na produkty na 2 lata od daty zakupu(chyba, że inaczej wskazano). Gwarancja obejmuje wady materiału i wadliwego wykonania. 

Celem skorzystania z gwarancji, kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy wyrób na własny koszt do Punktu Sprzedaży lub Punktu Serwisowego.

Gwarancja nie obejmuje szkód, które powstały na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbań, zużycia materiału oraz wystawiania na działanie niewłaściwych temperatur, uszkodzeń spowodowanych działaniem kwasów oraz wody, a także szkód  w transporcie spowodowanych przez przewoźników oraz wypadków.

Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.jjnc.com. Jeśli nie możesz znaleźć istotnych informacji o gwarancji w Twoim kraju, skontaktuj się z nami przez email info@jjnc.com.hk

 

Punkt Serwisowy:

05-270 Marki

Aleja Józefa Piłsudskiego 34

gsm. +48 534 567 401

info@navitor.pl